Nie znalazłeś produktu którego szukasz lub potrzebujesz zamiennik? Zapytaj
Ilość:

Cena: 5737 PLN

 

ÖWAMAT® to od dziesięcioleci sprawdzony system separo- wania oleju-wody dla zdyspergowanych kondensatów. Po- siada certyfikat nadzoru budowlanego dla wersji z lub bez separowania swobodnego oleju, dla olejów syntetycznych i mineralnych oraz dla przetwarzania kondensatu z kompreso- rów śrubowych i tłokowych W związku z tym nie ma koniecz- ności uzyskiwania zezwolenia wystawianego zgodnie z prawem wodnym. Efektywne przetwarzanie kondensatu Ustawodawca narzuca konieczność profesjonalnego, odpo- wiedzialnego i bezpiecznego przetwarzania odprowadzanego kondensatu. Służymy pomocą - zadanie to zrealizujemy dzię- ki naszej filozofii zrównoważonego rozwoju i obszernemu programowi urządzeń do przetwarzania kondensatu. Nasze systemy ÖWAMAT® do separowania oleju-wody dostępne są w sześciu rozmiarach odpowiednio do wielkości instalacji, w wersjach z lub bez systemu wstępnego separowania. Wyróżniają się zaletami istotnymi dla ochrony środowiska i ekonomiczną eksploatacją. Umożliwiają ekologiczne i efektywne przetwarzanie zdyspergowanych kondensatów bezpośrednio w miejscu ich powstawania z zachowaniem ekonomicznych korzyści procesu.