Nie znalazłeś produktu którego szukasz lub potrzebujesz zamiennik? Zapytaj

Odstąpienie od umowy

ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Pneumat Sławomir Skórka ul.Chyszowska 12 33-100 Tarnów, adres email:biuro@pneumat.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jedynym wydatkiem, jaki będą Państwo musieli ponieść jest bezpośredni koszt zwrotu rzeczy i wynosi on: 23,25 PLN.

W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, towary należy odesłać na poniższy adres: Pneumat Sławomir Skórka ul.Chyszowska 12 33-100 Tarnów

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - WZÓR

Pneumat Sławomir Skórka
ul. Chyszowska 12
33-100 Tarnów

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) odstępuję od

umowy nr: ..............................

zawartej dnia: .......................

dotyczącej zakupu towaru/usługi: ............................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie .....................................................................................)

przekazem pocztowym na adres: .............................................................. 

lub na konto nr ...............................................................................................

 

Imię i nazwisko: ....................................................................

Nazwa firmy: .........................................................................

Adres: ....................................................................................

Data: ......................................................................................